Iedere school stelt jaarlijks een SOP op, dit is een wettelijke verplichting.
In dit profiel beschrijft de school :
• het niveau van de basisondersteuning,
• welke extra ondersteuning de school kan bieden,
• hoe deze ondersteuning is georganiseerd,
• wat de ambities op korte en langere termijn zijn.

Via onderstaande link kunt u ons School-ondersteuningsprofiel van dit schooljaar inzien: SOP 2023-2024