Leren in de eigen omgeving met Jeelo


Kindcentrum Sunte Werfert is thuis in Elst. We voelen ons verbonden met ons dorp. En we vinden het belangrijk dat kinderen in hun eigen omgeving ontdekken en leren. Daarom werken we met Jeelo: Je Eigen Leeromgeving. Via maatschappelijk relevante projecten leren kinderen in de wereld direct om hen heen. Bijvoorbeeld door een bezoek aan een lokale groenteboer. Of via een fietsclinic van een topsporter op het eigen schoolplein.

Kennis én vaardigheden in projecten

Kinderen van de peutergroepen tot en met groep acht werken samen aan hetzelfde Jeelo-project. Daarin doen ze kennis op, maar ook belangrijke vaardigheden, zoals samenwerken, initiatief nemen, presenteren, ondernemerschap, onderzoeken en leren leren. We merken dat kinderen nieuwsgierig zijn, hun eigen talenten laten zien en leren om zelfstandig te werken.
We werken telkens toe naar een concreet doel. Denk aan een tentoonstelling, een rap, een kunstwerk of een eigen product. Kinderen leren zo doelgericht en systematisch te werken. Ze begrijpen waarom en waarvoor ze het doen. En heel belangrijk: de kinderen zijn trots op hun projectresultaat.

Samen met de omgeving

Bij ieder project betrekken we de directe omgeving van ons kindcentrum. Bijvoorbeeld bedrijven in Elst of ouders die op school komen vertellen over hun werk of hobby. We verbinden theorie met de praktijk. Zo blijft de lesstof beter hangen. En kinderen gebruiken hun kennis in de echte wereld.


                         

Geïntegreerd onderwijs

Jeelo staat centraal in ons onderwijs. Naast de vakken rekenen, taal, lezen en schrijven werken we zoveel mogelijk projectmatig. In de projecten komen vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, muziek en beeldende vorming aan bod. Zo zien kinderen beter waarom ze iets moeten leren.

Eigen leerroutes

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier in zijn eigen tempo. Jeelo-scholen werken daarom met ontwikkelingslijnen en leerroutes op maat. Elk kind krijgt een inlog voor Mijn Jeelo. Daarin kunt u bekijken wat uw kind leert, wat uw kind al heeft gedaan en de leerresultaten.

Wilt u meer weten over Jeelo in de klas? Bekijk dan dit filmpje. En kijk ook eens op de website van Jeelo.

Ons team ontwikkelt zich

Wij werken eraan om Jeelo steeds verder binnen ons kindcentrum te integreren. We leren bijvoorbeeld zelf nog over de ontwikkellijnen en leerroutes. Zodra we die op Sunte Werfert hebben ingevoerd, kunt u als ouder de voortgang van uw kind inzien. We houden u natuurlijk op de hoogte!