Ons onderwijs

Sunte Werfert werkt met het jaarklassensysteem. Dit betekent echter niet dat er klassikaal lesgegeven wordt. Wij proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van ieder kind. Er is dus volop ruimte voor differentiatie. Binnen één klas (leerjaar) wordt er gedifferentieerd op 3 niveaus. Dit betekent dat de leerstof binnen één groep op 3 niveaus wordt verwerkt; van bijna helemaal zelfstandig tot verlengde instructie.

Speerpunten voor ons onderwijs zijn de Vreedzame School, Jeelo en het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.