Ouderbetrokkenheid


Binnen Sunte Werfert hebben ouders een belangrijke rol. Ouders zijn betrokken en willen graag meedoen. Wij zijn van mening dat een kind zich het best ontwikkelt in de driehoek ouders – kind – school. Ondersteuning bij allerlei activiteiten is meer dan welkom. 

De formele ouderbetrokkenheid krijgt gestalte binnen de MR en de Ouderraad.