Meer- of hoogbegaafde kinderen


Wij vinden dat ieder kind het recht heeft elke dag iets nieuws te leren. Meer- of hoogbegaafde kinderen hebben daarvoor meer nodig dan de reguliere lesstof. Op Sunte Werfert kennen wij uw kind goed. Daardoor hebben we oog voor kinderen die meer uitdaging kunnen gebruiken. We vertrouwen bovendien op een bewezen instrument om hen de best mogelijke begeleiding te geven.

Signalering met bewezen instrument

Signalering en diagnostiek met het DHH In de groepen 1, 3 en 5 screenen we alle kinderen met het DHH – digitale handelingsprotocol hoogbegaafdheid. Dit helpt om onze begeleiding te laten aansluiten bij ieder kind. Blijkt uit een screening dat een kind meer- of hoogbegaafd is, dan betrekken we altijd de ouders. De leerkracht bespreekt samen met u de persoonlijkheid en manier van leren van uw kind. Zien we voldoende eigenschappen die passen bij meer- of hoogbegaafdheid, dan maken we samen een plan. Daarbij gebruiken we opnieuw het DHH.

Passend aanbod in de klas

Is uw kind hoogbegaafd? Dan zoeken we samen naar het best passende aanbod. Denk aan een manier van werken, of aanvullende lesstof. Als dat kan, bieden we hoogbegaafde kinderen een passend aanbod in de groep. Zoals verrijking in de vorm van een eigen weektaak.

Plusklas samen met De Esdoorn

We kunnen er ook voor kiezen om uw kind te laten deelnemen aan onze plusklas. Die organiseren we samen met basisschool De Esdoorn. In de plusklas ontmoeten hoogbegaafde kinderen van beide scholen elkaar. Zo krijgen ze de kans om van en met elkaar te leren. Kinderen in de plusklas krijgen een aanbod dat past bij hun denkniveau. Zodat ook zij ervaren hoe het is om écht uitgedaagd te worden en nieuwe dingen te leren.

Meer weten?

Wij begrijpen dat u vragen hebt als uw kind hoogbegaafd is. Of als u vermoedt dat dit zo is. We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden voor hoogbegaafde kinderen op Sunte Werfert.